Europejski Kongres Spa 2018

Europejski Kongres Spa jest międzynarodowym forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy specjalistami związanymi z rynkiem spa & wellness z całej Europy. Jego celem jest przedstawienie najnowszych, globalnych trendów i rozwiązań biznesowych oraz promowanie najlepszych praktyk na rynkach rozwijających się Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego prelegentami Kongresu są tylko uznania specjaliści i naukowcy z całego świata, którzy definiują przyszłość rynku spa, zarówno w Europie, jak i poza nią.

Europejski Kongres Spa jest największą imprezą merytoryczną w Polsce skierowaną do wszystkich, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat rynku spa:

  • dyrektorów hoteli
  • managerów spa
  • dyrektorów i właścicieli obiektów spa
  • inwestorów zamierzających budować nowe obiekty spa & wellness
  • dziennikarzy zajmujących się problematyką wellness

Organizator generalny

 

Organizator merytoryczny

 

Partnerzy