PIĄTEK, 16 SIERPNIA 2013

Polska Organizacja Turystyczna partnerem merytorycznym Europejskiego Kongresu Spa

Polska Organizacja Turystyczna objęła patronatem organizację Europejskiego Kongresu Spa.

POT jest jedną z ponad 200 działających na świecie narodowych organizacji turystycznych.  Jej celem jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. POT prowadzi działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej zarówno w kraju jak i zagranicą.

Polska Organizacja Turystyczna jest agencją rządową wspierającą podmioty, które zajmują się turystyką. Organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży i samorządów. Ma swoje przedstawicielstwa w 14 krajach świata (Austria,Belgia, Francja,  Hiszpania,  Holandia,  Japonia,  Niemcy, USA,  Rosja, Szwecja,  Węgry,  Wielka Brytania, Włochy,Ukraina). Dzięki znajomości specyfiki różnych krajów może planować kampanie promocyjne, które uwzględniają charakter i potrzeby poszczególnych rynków. Zaprasza do Polski zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów. Efektem takich podróży studyjnych są później liczne artykuły o Polsce a w ofertach touroperatorów propozycje przyjazdu do naszego kraju.

Polska Organizacja Turystyczna współpracuje z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Wspólnie z nimi podejmuje działania mające na celu zwiększenie zainteresowania polskimi miastami, regionami,produktami turystycznymi wśród krajowych i zagranicznych turystów. Organizuje liczne imprezy promocyjne, seminaria, szkolenia a także zajmuje się drukiem wydawnictw promocyjnych o Polsce.

Foldery POT wydawane są w 12 językach. Promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, pokazują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę. Zwiększenie konkurencyjności Polski na międzynarodowym rynku turystycznym jest związane z analizą trendów w światowej turystyce, dlatego POT współpracuje z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się turystyką a wiedza o tendencjach na światowym rynku turystycznym pozwala nam wyznaczać priorytety w polskiej turystyce.

Polska Organizacja Turystyczna wspiera działalność Biura Konferencji i Kongresów,którego celem jest zwiększenie popularności prężnie rozwijającej się na świecie turystyki biznesowe, a także wprowadza nowoczesne rozwiązania z zakresu informatyki, takie jak Internetowy System Informacji Turystycznej (ISIT).


Więcej informacji: www.pot.gov.pl

Organizator generalny

 

Organizator merytoryczny

 

Partnerzy